info@prefahubenov.cz +420 380 312 253

Výroba betonu

IVECO 19.2.14 004 BVýroba betonu je určena všem zákazníkům, od malých až po velké k uspokojení jejich potřeb při realizaci staveb

Výroba probíhá na plně automatické betonárně SKAKO APOLLO s planetárním mícháním s výkonem 30 m3 hotové betonové směsi za hodinu. Tato betonárna byla uvedena do provozu v lednu 2010. Dále je k dispozici záložní betonárna SB 20.1 s výkonem 20 m3 hotové betonové směsi za hodinu. 

Výroba betonu je celoroční, v zimním období lze přidat teplou záměsovou vodu a speciální přísady. Součástí betonárny je recyklační zařízení pro ekologickou likvidaci zbytkového betonu. 

 

Výroba betonu se provádí v souladu s ČSN EN 206-1, s použitím čtyř druhů kameniva , dvou druhů cementu, mletého vápence, přísad a plastifikátorů. 

V sortimentu jsou následující druhy betonů: 

pevnostní třídy

stupeň vlivu prostředí

 

X0

XC1

XC2

XC3

XC4

XD2

XF1

XF2

XF3

XF4

XA1

XA2

XA3

C 12/15

x

                       

C 16/20

x

                       

C 20/25

x

x

                     

C 25/30

x

x

x

       

x

         

C 30/37

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

C 35/45

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

Dále jsou v sortimentu betony potěrové z kameniva frakce 0-4 mm, pevnostní třídy C7 - C30. Kromě výroby betonu je zajištěna výroba cementové stabilizace a kameniv zpevněných cementem.

Možnosti dopravy:

Dopravu betonu zajistíme vlastním domíchávačem o objemu 9m3. Sklápěčku pro přepravu zavlhlých potěrů a ani čerpadlo na beton nevlastníme. To si zákazník zajistí sám.

Kvalita : 

Výroba betonu zároveň slouží k zásobování vlastní výrobny betonových prefabrikátů, kde je kladen mimořádný důraz na kvalitu. Proto je výroba dozorována a betony pravidelně zkoušeny. Na vyráběné betony jsou vydány certifikáty od autorizované osoby AO č. 204 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, pobočka České Budějovice a zároveň celá společnost udržuje certifikát systému řízení kvality ČSN ISO 9001:2016 

Při větších odběrech požádejte o poskytnutí množstevní slevy.!

Pro další informace:

Ing. Jaromír Janáček
Tel.: 773 686 781
e-mail: janacek@prefahubenov.cz

Ing. Vilém Kroupa
Tel.: 777 723 692
e-mail: kroupa@prefahubenov.cz