info@prefahubenov.cz +420 380 312 253

Vazníky

vazníky přímopasé
vazníky pultové
vazníky sedlové

Informace o výrobku

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat:

Ing. David Čábela
Tel.: 777 723 693
e-mail: cabela@prefahubenov.cz

Ing. Zdeněk Pavliš
Tel.: 777 723 690
e-mail: pavlis@prefahubenov.cz

Vazníky slouží k vytvoření hlavní vodorovné nosné konstrukce skeletu hal o velkých rozponech. Vazníky vynášejí stropní či střešní konstrukci. Rozmístění vazníků je voleno s ohledem na požadovaný účel objektu. Vazníky staticky působí v konstrukci prostě. Tvarově mohou být sedlové, pultové, přímopasé.

Délky vazníků, průřezové rozměry jsou volitelné, ale odvislé od statických parametrů. Nejvýhodnější průřezy vazníků jsou ve tvaru „T“. Vazníky štítové bývají obdélníkového průřezu. Vazníky mohou mít ve stojině otvory, které se využijí pro průchody instalačních rozvodů nebo poslouží k jejich vylehčení. Vazníky mají vestavěny manipulační úchyty, kotvy či jiné prvky podle zadání. Vazníky se přepravují na speciálních nákladních automobilech, manipulují se pomocí jeřábu. Osazení vazníků na stavbě včetně volby stykovacího materiálu se provádí podle projektové dokumentace. Hrany vazníků jsou zkoseny, vazníky jsou vyrobeny z konstrukčního betonu vysoké pevnosti.

Pro další informace o vazníkách nás neváhejte kontaktovat na:

Ing. David Čábela
Tel.: 777 723 693
e-mail: cabela@prefahubenov.cz

Ing. Zdeněk Pavliš
Tel.: 777 723 690
e-mail: pavlis@prefahubenov.cz

tel: 380 312 253
fax: 380 313 176