Trámy

Námi vyráběné trámy najdou využití ve vnitřních i venkovních prostorech bytových, občanských, sportovních, průmyslových a dopravních staveb.

Trámy slouží k vytvoření vodorovné nosné nebo ztužující konstrukce skeletu hal. Rozmístění trámů v konstrukci je voleno s ohledem na požadovaný účel objektu. Trámy staticky působí v konstrukci jako prosté nosníky. Trámy vyrábíme a dodáváme v následujících parametrech:

Trámy vaznicové

Betonové trámy vaznicové

Trámy vaznicové slouží k vynesení střešního pláště. V konstrukci plní nosnou funkci.

Trámy ztužující

Betonové trámy ztužující

Trámy ztužující plní v konstrukcích ztužující funkci. Jsou to vodorovné tyčové prvky, které nejsou výrazně zatěžovány svislými silami a přenášejí zejména vodorovné síly působící v konstrukci.

 

Trámy na zakázku

Trámy pro další použití, jiných rozměrů či požadavků vyrobíme na zakázku. Rozměry trámů budou upraveny dle konkrétních podmínek, možností přepravy či požadavků zákazníka.

 

Pro další informace o trámech nás neváhejte kontaktovat na:

Ing. David Čábela
Tel.: 777 723 693
e-mail: cabela@prefahubenov.cz

Ing. Zdeněk Pavliš
Tel.: 777 723 690
e-mail: pavlis@prefahubenov.cz

tel: 380 312 253
fax: 380 313 176