Trámy ztužující

Betonové trámy ztužujícíTrámy ztužující plní v konstrukcích ztužující funkci. Jsou to vodorovné tyčové prvky, které nejsou výrazně zatěžovány svislými silami a přenášejí zejména vodorovné síly působící v konstrukci. Trámy ztužující jsou většinou obdélníkového průřezu a jsou osazeny kotevními prvky pro přenos působících sil v zhlaví trámů. Velikost průřezu trámů ztužujících je odvislá od délky prvku a velikosti působícího zatížení. Trámy se přepravují na nákladních automobilech, manipulují se pomocí jeřábu. Trámy ztužující jsou vyrobeny z kvalitního konstrukčního betonu vysoké pevnosti.

Pro další informace o trámech nás neváhejte kontaktovat na:

Ing. Zdeněk Pavliš
Tel.: 777 723 690
e-mail: pavlis@prefahubenov.cz

Ing. David Čábela
Tel.: 777 723 693
e-mail: cabela@prefahubenov.cz

tel: 380 312 253
fax: 380 313 176