info@prefahubenov.cz +420 380 312 253

Stropní desky

stropní deska spřažená - filigran
Balkon
stropní desky atyp
stropní desky balkonové
stropní desky plné
stropní desky podestové
stropní panely
trámy na zakázku
trámy vaznicové
ztužidla

Kde nás najdete:

Stropní desky, zákrytové desky se využijí při výstavbě rodinných a bytových domů, při stavbě občanských, sportovních, průmyslových a dopravních objektů.

Stropní desky spřažené (filigrány) představují moderní a progresivní technologii stavění. Jsou vyrobeny v tloušťce 5-7cm a se zabudovanou nosnou a spřahovací výztuží slučují nosnou funkci s funkcí ztraceného bednění pro monolitickou dobetonávku horní vrstvy stropní desky. Výhodou této konstrukce je vysoká tvarová variabilita, nízká hmotnost prvků a snadná montáž. Desky se ukládají na podpůrný rošt umístěný dle dokumentace mezi nosné stěnové či trámové konstrukce. Doplní se výztuž do styků, k podporám a obvodu.  Před zabetonováním horní vrstvy lze do této vrstvy osadit instalace, rozvody a prostupy. Prostor stropu se obední nebo obezdí. Horní vrstva se zabetonuje čerpaným konstrukčním betonem na požadovanou tloušťku. Podpůrný rošt se odstraní po dosažení požadované pevnosti betonu (cca po 28 dnech). Vznikne monolitická betonová stropní konstrukce, která má hladký povrch. Spáry mezi deskami ve tvaru „V“ se přiznávají nebo zarovnají stěrkovou hmotou.

Stropní desky plné se využijí k rychlému zakrytí prostor menších rozponů. Tloušťka stropní desky je odvislá od délky prvku a velikosti působícího zatížení. Boky stropní desky jsou tvarovány pro možnost zálivky ve styku. Do stropní desky lze osadit kotvy, lze vytvořit prostupy. Stropní desky se přepravují na nákladních automobilech, manipulují se podle velikosti ručně nebo pomocí jeřábu. Stropní desky jsou z kvalitního konstrukčního betonu.

Balkonové desky se využijí zejména u bytových a rodinných domů. Jsou vyráběny podle zadání, konstrukčně podepřeny vlastní konstrukcí nebo jako konzolově vyčnívající součást stropní desky objektu. Balkonové  desky se osazují na zdivu k tomu připraveném uložení a v případě konzolovitého vyložení se montážně podpírají. Balkónové stropní desky se v případě potřeby na přerušení tepelných mostů osazují z čela speciálními nosníky k tomu určených. Tvar balkónové stropní desky lze libovolně upravit, vyrobit ve spádu, osadit okapnici či systémovými prvky pro osazení balkonového zábradlí, sloupků či jiných konstrukcí. .

Stropní desky pro další použití, jiných rozměrů či požadavků se vyrábí na zakázku. Lze vyrobit desky šikmé, obloukové. Lze vyrobit desky na garáže, na zakrytí jímek a nádrží, na zakrytí sklepů rodinných domů. Lze vyrobit stropní desky na překrytí kanálů, šachet.

Ing. David Čábela
Tel.: 777 723 693
e-mail: cabela@prefahubenov.cz

Ing. Zdeněk Pavliš
Tel.: 777 723 690
e-mail: pavlis@prefahubenov.cz

tel: 380 312 253
fax: 380 313 176