Stropní desky

Námi vyráběné stropní desky najdou využití ve výstavbě rodinných domů, v bytových, občanských, sportovních, průmyslových i v dopravních stavbách.

Stropní desky spřažené

Stropní desky spřažené

Stropní desky spřažené představují moderní a progresivní technologii stavění. Výhodou spřažené stropní desky je snadná montáž, vysoká tvarová variabilita , nízká hmotnost prvků.

Stropní desky plné

Stropní desky plné

Stropní desky plné se využijí k rychlému zakrytí prostor menších rozponů. Tloušťka stropní desky je odvislá od délky prvku a velikosti působícího zatížení.

Stropní desky balkonové

Stropní desky balkonové

Stropní desky balkonové se využijí převážně u bytových či rodinných domů. Tyto stropní desky se vyrábějí převážně podle požadavku architektonického řešení celého objektu.

Stropní desky podestové

Stropní desky podestové

Stropní desky speciálně upravené do prostoru schodiště se nazývají podesty. Tyto stropní desky se vyrábějí převážně na zakázku se schodišťovými rameny tak, aby vytvořené ozuby navazovaly na ozuby ve schodištích.

Stropní desky na zakázku

Stropní desky na zakázku

Stropní desky pro další použití, jiných rozměrů či požadavků vyrobíme na zakázku. Jsme schopni vyrobit desky šikmé, obloukové .

 

Pro další informace o stropních deskách nás neváhejte kontaktovat na:

Ing. David Čábela
Tel.: 777 723 693
e-mail: cabela@prefahubenov.cz

Ing. Zdeněk Pavliš
Tel.: 777 723 690
e-mail: pavlis@prefahubenov.cz

tel: 380 312 253
fax: 380 313 176

Technické specifikace