Stropní desky spřažené

Stropní desky spřaženéStropní desky spřažené představují moderní a progresivní technologii stavění. Slučují v sobě jak nosnou funkci včetně zabudované nosné spodní výztuže tak i funkci ztraceného bednění pro monolitickou dobetonávku horní vrstvy stropní desky. Výhodou spřažené stropní desky je snadná montáž, vysoká tvarová variabilita , nízká hmotnost prvků. Spřažené stropní desky lze ukládat na stěnové i tyčové podpůrné konstrukce, zejména je vhodné stropní desky navrhovat jako spojité o vícero polích. Výztuž věnce stropní desky se zpravidla ukládá do monolitické části stropu.Spřaženou stropní desku tvoří prefabrikovaná deska tl. 5 - 7 cm s nadbetonovanou monolitickou částí tl. 10 - 24 cm. Dodatečně betonovaná vrstva umožňuje zabudování všech druhů instalací, nebo konstrukční vylehčení stropu polystyrenem. Tvar stropní desky lze libovolně přizpůsobit dispozičnímu řešení a rozmístění podpůrných konstrukcí.Velikost, tvar a poloha případných prostupů se umístí do stropní desky po dohodě se zákazníkem.

Stropní desky se v montážním stadiu podpírají. Podepření stropní desky se provádí průběžné, kolmo na směr rozpětí stropní desky a podle projektové dokumentace. Poté následuje uložení volné spodní a horní výztuže a zmonolitnění vybetonováním horní betonové vrstvy. Odstranění montážních podpěr se provede po dosažení projektem předepsané pevnosti betonu horní vrstvy stropní desky (cca po 28dnech).

Podhledová část stropní desky je v kvalitě pohledového betonu. Vrchní (plnící) plocha desek je záměrně zdrsněna pro lepší spolupůsobení s nabetonovanou vrstvou. Viditelné hrany stropních desek jsou zkoseny.Spáry stropní desky se přiznávají nebo se zarovnají stěrkovou hmotou.

Pro další informace o stropních deskách nás neváhejte kontaktovat na:

Ing. David Čábela
Tel.: 777 723 693
e-mail: cabela@prefahubenov.cz

Ing. Zdeněk Pavliš
Tel.: 777 723 690
e-mail: pavlis@prefahubenov.cz

tel: 380 312 253
fax: 380 313 176

Technické specifikace