Sklepy

Betonové sklepyNámi vyráběné sklepy najdou využití zejména při realizaci spodních staveb rodinných domů. Sklepy sestávají z jednotlivých komponentů, vzájemně propojených a tvořících ucelený systém spodní stavby. Sklepy jsou tvořeny ze stěnových panelů pro sklepy, ze stropních spřažených desek pro sklepy a ze schodiště pro sklepy. Sklepy se vyrábějí podle projektové dokumentace a požadavků zákazníka. Stěnové panely na sklepy se vyrábějí na sklopných stolech tak,že po odformování je vnitřní stěna sklepu hladká. Ve stěnách jsou zality přípravy pro rozvod elektřiny, jsou připraveny okenní a dveřní otvory. Stěny se osazují na předem připravenou betonovou desku zesílenou průběžnými základovými pasy a opatřenou ozubem pro zachycení obvodových stěn. Stěny jsou vyrobené na celou výšku sklepa v tloušťce 16 – 20 cm a jsou vzájemně stykovány v místech navazujících vnitřních stěn a příček. Po montáži stěn se sklepy zakryjí stropními spřaženými deskami. Desky se montážně podepřou, namontuje se vnitřní schodiště, doplní se výztuž a strop se zabetonuje. Dojde tak ke zmonolitnění stropní desky se stěnami a vytvoří se prostorově tuhá a stabilní konstrukce sklepu. Sklepy se následně zaizolují proti zemní vlhkosti, případně se podle potřeby vloží do stěn tepelná izolace. Následně se provede obsyp sklepu a dokončí se zemní práce.

Výhodou námi vyráběných sklepů je vysoká variabilita, rychlá montáž, kvalitní provedení. Sklepy jsou vyrobeny z kvalitního vodonepropustného konstrukčního betonu vysoké pevnosti. Sklepy se přepravují na nákladních automobilech po jednotlivých částech a stavbě se osazují pomocí autojeřábu.

Pro další informace o sklepech nás neváhejte kontaktovat na:

Ing. David Čábela
Tel.: 777 723 693
e-mail: cabela@prefahubenov.cz

Ing. Zdeněk Pavliš
Tel.: 777 723 690
e-mail: pavlis@prefahubenov.cz

tel: 380 312 253
fax: 380 313 176