Silniční panely

Silniční panelyNámi vyráběné silniční panely najdou využití ve stavebnictví pro zpevnění staveništní komunikace, zpevnění podkladu kolejiště jeřábových drah nebo jako výškově vyrovnávací stavební materiál kladením na sebe.

V silničních panelech jsou umístěna a zapuštěna závěsná oka na čelní horní hraně panelu. Za tyto oka se silniční panely manipulují a ukládají do pískového lože. Pojezdová plocha silničních panelů je mírně zdrsněná, boční hrany mírně zkoseny. Silniční panely jsou vyrobeny z kvalitního konstrukčního betonu vysoké pevnosti.

Podle ČSN EN1992-1-1 lze námi vyráběné silniční panely rozdělit do dvou kategorií:

Silniční panely tloušťky 150 mm bezpečně vyhovují pro kategorii dopravních ploch F (dopravní a parkovací plochy pro lehká vozidla (nejvýše 3 tuny (30 kN) celkové tíhy a 8 sedadel kromě řidiče – např. garáže, parkovací plochy)). Silniční panely tloušťky 150 mm zároveň splňují podmínky únosnosti pro 70 kN = 7 tunová silniční vozidla celkové tíhy.

Silniční panely tloušťky 215 mm bezpečně vyhovují pro kategorii dopravních ploch G (dopravní a parkovací plochy pro středně těžká vozidla (nad 3 tuny (30 kN) až do 16 tun (160 kN ) celkové tíhy vozidla na dvě nápravy – např. přístupové cesty, zásobovací oblasti, oblasti přístupné pro požární techniku)).

Pro uložení silničních panelů je požadovaná únosnost zemin v podloží > 150 kPa, podloží bude řádně zhutněno na Edef > 45 MPa, přičemž Edef2/Edef1 < 1,80. Kvalita zhutnění bude před uložením panelů ověřena pracovníkem v oboru inženýrské geologie.

Ceník:

Silniční panelyhmotnost [kg]rozměry [cm]cena bez DPH
[
Kč/ks]
včetně 21% DPH  [Kč/ks]
Silniční panel IZD 2370 300 x 150 x 21,5 7 500 9 075
Silniční panel KZD 1120 300 x 100 x 15 4 700 5 687

Kompletní ceník v PDF formátu si můžete stáhnout zde.

Pro další informace o silničních panelech nás neváhejte kontaktovat:

Ing. David Čábela
Tel.: 777 723 693
e-mail: cabela@prefahubenov.cz

Ing. Zdeněk Pavliš
Tel.: 777 723 690
e-mail: pavlis@prefahubenov.cz

tel: 380 312 253
fax: 380 313 176