Silážní jámy zapuštěné

Silážní jámy zapuštěnéSériově vyráběné silážní jámy zapuštěné jsou stěnové panely tloušťky 8 cm nebo 10 cm. Silážní jámy se vyrábí v základní délce 2,2 metru a výškách od 1,3 metru do 3,5 metru. Stěnové panely pro silážní jámy mají zaoblenou horní hranu, šikmou spodní hranu a boční hrany s perem a drážkou pro vzájemné stykování. Silážní jámy jsou řešeny jako průjezdné. K základnímu tvaru jsou dodávány začátkové a koncové panely, které po sestavení vytvoří pozvolný oblouk boční stěny silážní jámy. Výhodou námi vyráběných zapuštěných silážních jam je dlouholetá životnost, snadné a rychlé sestavení, možnost okamžitého využívání, variabilita a nízká pořizovací cena.

Silážní jámy se dopravují na plošině nákladního automobilu a sestavují se do řady na předem připravený základový pas s drážkou. Stěna silážní jámy se podepře dřevěnými kůly v úhlu 67°. Styk stěny silážního žlabu se tmelí plastickým bitumenovým tmelem. Do štěrkového zásypu za stěnou silážního žlabu se osazuje drenáž. Dno silážní jámy se po montáži stěny vybetonuje nebo vyasfaltuje. Dno musí být ve spádu a ukončené kanálkem s odvodem vody do sběrné jímky vedle silážní jámy. Silážní jámy jsou vyrobeny z kvalitního nepropustného betonu vysoké pevnosti. Přesto je nutné stěny ochránit nátěrem, který zamezí vsakování silážních kyselin do betonového povrchu.

Tento nátěr se musí provést podle pokynů od výrobce nátěru a pravidelně jej obnovovat.

Ceník prvků pro zapuštěné silážní jámy:

výška [cm]hnotnostrozměrycena bez DPH [Kč/m2]včetně 21% DPH [Kč/m2]
Výška 130 cm - 200 cm 193 220 x 130 -200 x 8 od 790 od 956
Výška 200 cm - 350 cm 245 220 x 200 - 350 x 10 od 1230 od 1488

Kompletní ceník v PDF formátu si můžete stáhnout zde.

Pro další informace o silážních jamách nás neváhejte kontaktovat:

Ing. Zdeněk Pavliš
Tel.: 777 723 690
e-mail: pavlis@prefahubenov.cz

Ing. David Čábela
Tel.: 777 723 693
e-mail: cabela@prefahubenov.cz

tel: 380 312 253
fax: 380 313 176

Technické specifikace