info@prefahubenov.cz +420 380 312 253

Silážní jámy a hnojiště

hnojiště
hnojiště ve výstavbě
přeprava prvků
Silážní jámy nadzemní
Silážní jámy zapuštěné

Informace o výrobku

Kde nás najdete:

Silážní jámy a hnojiště

Silážní jámy a hnojiště pro zemědělství se sestavují z úhlových prefabrikátů tvaru „L“ a „T“ , nebo ze stěnových prefabrikátů opřených o zemní val či o stojiny tvaru „A“.

Silážní jámy a hnojiště z prefabrikátů tvaru „L“ a „T“ jsou v zemědělství stavěny z důvodu urychlení výstavby. Prvky jsou dostatečně dimenzovány na zatížení od hutnícího traktoru. Nižší prvky jsou vyráběny v základní délce 2,5 metru, vyšší potom v délce 1,5 metru. Výška prvků je volitelná v rozmezí od 1,5 metru do 5,0 metrů. Šířka paty prvků se nastavuje v závislosti na výšce prvku. Tloušťka prvku pro silážní jámy a hnojiště je rovněž odvislá od výšky prvku, hmotnosti hutnícího traktoru.

Další možností je využití systému prefa/monolit. Stěnové prvky mají vyčnívající armokoš a stabilizační traverzy. Pata stěny je betonována na stavbě po usazení prvků nebo je součástí vybetonovaného dna jámy. Takto vybudovaná stěna má větší tuhost.

Prvky pro silážní jámy a hnojiště se dopravují na plošině nákladního automobilu a sestavují se pomocí autojeřábu do řady na předem připravený podkladní beton. Svislé styky mezi jednotlivými prvky se probetonují jemnozrnným betonem a styk se zatěsní plastickým tmelem. Povrch prvků se opatří ochranným nátěrem proti účinkům silážních a hnojních kyselin. Ochranný nátěr je potřeba kontrolovat a podle pokynů výrobce jej obnovovat.

Úhlové stěny
(hnojiště, siláže, skladování)

hmotnost [kg]

rozměry v [cm]

výška/šíře/délka

cena bez DPH
[Kč/ks]

včetně 21% DPH [Kč/ks]

LBX - délka 2,5 m

LBX 1,50/0,9 m

1875

150 x 90 x 250

10 300

12 463

LBX 1,70/1,2 m

2070

170 x 120 x 250

11 400

13 794

LBX 2,07/1,2 m

2780

207 x 120 x 250

13 400

16 214

LBX 2,68/1,45 m

4050

2680 x 145 x 250

23 000

27 830

TBX - délka 2,5 m

TBX 1,50/0,9 m

1778

150 x 90 x 250

10 500

12 705

TBX 1,70/1,2 m

2065

170 x 120 x 250

11 800

14 278

TBX 2,07/1,2 m

2765

207 x 120 x 250

14 300

17 303

TBX 2,68/1,6 m

4163

268 x 160 x 250

23 800

28 798

TBX 3,18/1,8 m

5008

318 x 180 x 250

28 800

34 848

TBX - délka 1,5 m

TBX 3,5/2,35 m

4648

350 x 235 x 150

26 000

31 460

TBX 4,0/2,35 m

5130

400 x 235 x 150

28 400

34 364

TBX 4,5/2,40 m

5980

450 x 240 x 150

33 400

40 414

TBX 5,0/2,40 m

6570

500 x 240 x 150

36 100

43 681

 

Stěny s vyčnívající výztuží
(hnojiště, siláže, skladování)

hmotnost [kg]

rozměry v [cm]

výška/šíře/délka

cena bez DPH
[Kč/ks]

včetně 21% DPH [Kč/ks]

LB - délka 2,5 m

LB 3,5

5090

350 x 65 x 250

29 100

35 211

LB 4,0

5570

400 x 65 x 250

33 400

40 414

LB 4,5

7340

450 x 70 x 250

39 800

48 158

LB 5,0

7825

500 x 70 x 250

44 000

53 240

TB - délka 1,5 m

TB 3,5

3075

350 x 50 x 150

21 900

26 499

TB 4,0

3400

400 x 50 x 150

24 000

29 040

TB 4,5

4575

450 x 55 x 150

31 600

38 236

Stěnové panely pro silážní jámy zapuštěné pro opření o zemní val mají tloušťku 8 cm nebo 10 cm. Mají délku 2,20 metru a výšku od 1,30 metru do 3,5 metru. Mají zaoblenou horní hranu, šikmou spodní hranu a boční hrany s perem a drážkou pro vzájemné stykování. Z panelů se sestavují silážní jámy průjezdné. Kromě základního panelu jsou v sortimentu počátkové a koncové panely, které po sestavení vytvoří pozvolný oblouk stěny silážní jámy. Panely se dopravují na plošině nákladního automobilu a sestavují se do řady na předem připravený základový pas s drážkou. Panely se podepřou dřevěnými kůly v úhlu 67°. Styk mezi panely se těsní plastickým bitumenovým tmelem. Do štěrkového zásypu za stěnou se osazuje drenáž. Dno silážní jámy se po montáži stěn vybetonuje nebo vyasfaltuje. Dno musí být ve spádu a ukončené kanálkem s odvodem vody do sběrné jímky vedle silážní jámy. Stěny se ochrání nátěrem, který zamezí vsakování silážních kyselin do betonového povrchu.

Tento nátěr se musí provést podle pokynů od výrobce nátěru a pravidelně jej obnovovat.

výška [cm]

hmotnost [kg]

rozměry [cm]

cena bez DPH [Kč/m2]

včetně 21% DPH [Kč/m2]

Výška 130 - 200

193

220x 130 -200 x8

od 870

od 1053

Výška 200 - 350

245

220x 200 -350 x10

od 1260

od 1525

Dále k vytvoření nadzemních silážních jam je v sortimentu tradiční systém ze stojin „A“ a stěnových panelů. Stojiny „A“ se osadí na základové desky a následně se k nim přisadí stěnové panely. Systém umožňuje sestavit jámy 4,0 metry vysoké, které mohou být otevřené nebo zastřešené s možností přípravy pro obslužný mostový jeřáb. Systém byl využíván pro jámy velkokapacitních výroben a v sortimentu je ponechán i pro účely případných rekonstrukcí či menších oprav.

Nadzemní silážní jámy

hmotnost [kg]

rozměry [cm]

cena bez DPH [Kč/ks]

včetně 21% DPH [Kč/ks]

Stojina "A"

1770

450 x 220 x 20

20 200

24 442

Základová deska "P"

3120

420 x 120 x 25

16 800

20 328

Stěnový panel "D1"

1120

300 x 100 x 16

10 300

12 463

Stěnový panel "D2"

1344

360 x 100 x 16

11 100

13 431

Pro další informace:

Ing. Zdeněk Pavliš

Tel.: 777 723 690
e-mail: pavlis@prefahubenov.cz

Ing. David Čábela
Tel.: 777 723 693
e-mail: cabela@prefahubenov.cz