info@prefahubenov.cz +420 380 312 253

Prvky pro základy

dvojstupňové patky
kalich malý
kalichy
patky pod kruhové sloupy
základové pasy
základové trámy

Informace o výrobku

Kde nás najdete:

Prvky pro základy se využívají při zakládání bytových, občanských, sportovních, průmyslových i dopravních staveb, při zakládání rodinných domků. Prefabrikované prvky umožňuji zkrátit lhůty výstavby základových konstrukcí, umožňují vyloučit složité bednící práce ve výkopech a zajistit přesný tvar a vysokou kvalitu zhotovovaných základů. V sortimentu jsou, kalichy, pasy a trámy.

Patky slouží k založení stojin s bodovým zatížením základu u méně zatížených konstrukcí. Velikost patky určuje statik s ohledem na konkrétní základové poměry. Patky se navrhují půdorysně ve tvaru čtverce či obdélníku. Mohou být i dvoustupňové. Patky se osazují do zhutněné vyrovnávací vrstvy štěrkopísku za pomocí autojeřábu nebo jiného zdvíhacího prostředku.

Kalichy s otvorem a vyčnívajícím armokošem jsou určeny k tvorbě horního stupně základové patky pro založení sloupů. Kalichy se využívají zejména při zakládání skeletových objektů o více podlažích a s většími rozpony, k zakládání hal. Rozměry kalichu jsou odvislé od průřezu a délky sloupů, které budou do kalichu následně osazovány. Kalich bývá zpravidla o 60 cm širší, než je rozměr sloupu. Kalichy se osazují jeřábem na vyzrálý, předem připravený podkladní beton. K snadnějšímu usazení slouží z kalichu vyčnívající stavěcí nohy. Po osazení kalichů se zabetonuje celá patka do požadovaných parametrů.

Pasy slouží k vytvoření základu pro založení zdiva a stěn. Pasy se využívají zejména při zakládání rodinných a bytových domů, kde je kladen důraz na přesnost horní části základových pasů. Rozměry pasů jsou odvislé od šířky navazujícího zdiva a působícího zatížení. Tloušťka bývá zpravidla co nejužší a využívá se širší části spodního stupně pasu, který se betonuje po osazení pasů přímo na stavbě. Ke spojení obou stupňů slouží vyčnívající výztuž ve spodní části pasů. K snadnějšímu usazení slouží z pasů vyčnívající stavěcí nohy. Po osazení pasů a zabetonování se tak vytvoří pás tvaru obráceného „T“ se všemi pozitivními parametry.

Trámy nebo také jinak prahy slouží k vytvoření základového nosníku pro vynesení zatížení zdiva či navazující stěny do základových patek. Trámy se osazují na horní nebo spodní stupeň patek. Rozměry trámů jsou odvislé od šířky navazujícího zdiva a působícího zatížení. Trámy se mohou dodat i jako zateplené.

Základové prvky jsou vyrobeny z kvalitního konstrukčního betonu. V případě zjištění agresivního prostředí základové půdy lze použít betonu s odolností proti agresivním látkám nebo prefabrikáty předem opatřit ochrannými nátěry.

Ing. David Čábela
Tel.: 777 723 693
e-mail: cabela@prefahubenov.cz

Ing. Zdeněk Pavliš
Tel.: 777 723 690
e-mail: pavlis@prefahubenov.cz

tel: 380 312 253
fax: 380 313 176