Prvky pro základy - patky

Prvky pro základy - patkyPrvky pro základy - patky jsou prvky sloužící k založení sloupů, stojin a jiných konstrukcí s bodovým zatížením základu. Celoprefabrikované patky najdou uplatnění především u méně zatížených konstrukcí. Velikost patky určuje statik s ohledem na konkrétní základové poměry. Prvky pro základy – patky se navrhují zejména čtvercového nebo obdélníkového tvaru. Mohou být i dvoustupňové. Do patek se osazují spřahovací trny, kotevní desky dle konkrétního požadavku zákazníka. Patky se osazují do zhutněné vyrovnávací vrstvy štěrkopísku za pomocí autojeřábu nebo jiného zdvíhacího prostředku.

Pro další informace o prvcích pro základy nás neváhejte kontaktovat na:

Ing. David Čábela
Tel.: 777 723 693
e-mail: cabela@prefahubenov.cz

Ing. Zdeněk Pavliš
Tel.: 777 723 690
e-mail: pavlis@prefahubenov.cz

 

tel: 380 312 253
fax: 380 313 176

Technické specifikace