Prvky pro základy - pasy

Prvky pro základy - pasyPrvky pro základy – pasy slouží k vytvoření základového pasu pro založení zdiva. Pasy se využívají zejména při zakládání rodinných a bytových domů, kde je kladen důraz na přesnost horní části základových pasů. Rozměry pasů jsou odvislé od šířky navazujícího zdiva a působícího zatížení. Tloušťka bývá zpravidla co nejužší a využívá se širší části spodního stupně pasu, který se betonuje po osazení pasů přímo na stavbě. Ke spojení obou stupňů slouží vyčnívající spřahovací výztuž ve spodní části pasů. Prvky pro základy – pasy se osazují jeřábem na předem připravený podkladní beton. K snadnějšímu usazení slouží z pasů vyčnívající stavěcí nohy. Po osazení pasů a zabetonování se tak vytvoří pás tvaru obráceného „T“ se všemi pozitivními parametry.

Pro další informace o prvcích pro základy nás neváhejte kontaktovat na:

Ing. David Čábela
Tel.: 777 723 693
e-mail: cabela@prefahubenov.cz

Ing. Zdeněk Pavliš
Tel.: 777 723 690
e-mail: pavlis@prefahubenov.cz

 

tel: 380 312 253
fax: 380 313 176

Technické specifikace