Prvky pro základy - kalichy

Prvky pro základy - kalichyPrvky pro základy – kalichy slouží k vytvoření horního stupně základové patky pro založení sloupů. Kalichy se využívají zejména při zakládání skeletových objektů o více podlaží a s většími rozpony. Rozměry kalichu jsou odvislé od průřezu a délky sloupů, které budou do kalichu následně osazovány. Kalich bývá zpravidla o 60 cm širší, než je rozměr sloupu a vysoký zpravidla 1/10 výšky sloupu. Ve spodní části vyčnívá z kalichu spřahovací výztuž za účelem spolupůsobení se spodním stupněm patky. Prvky pro základy – kalichy se osazují jeřábem na předem připravený podkladní beton. K snadnějšímu usazení slouží z kalichu vyčnívající stavěcí nohy. Po osazení kalichů se zabetonuje celá patka do požadovaných parametrů.

Pro další informace o prvcích pro základy nás neváhejte kontaktovat na:

Ing. David Čábela
Tel.: 777 723 693
e-mail: cabela@prefahubenov.cz

Ing. Zdeněk Pavliš
Tel.: 777 723 690
e-mail: pavlis@prefahubenov.cz

 

tel: 380 312 253
fax: 380 313 176

Technické specifikace