info@prefahubenov.cz +420 380 312 253

Průvlaky

průvlaky spřažené
průvlaky plnostěnné
deskové průvlaky

Informace o výrobku

Kde nás najdete:

Průvlaky slouží k vytvoření vodorovné nosné konstrukce skeletu hal, stropních konstrukcí domů. Průvlaky vynášejí stropní či střešní konstrukci nebo stěny a příčky. Rozmístění průvlaků v konstrukci je voleno s ohledem na požadovaný účel objektu. Průvlaky staticky působí v konstrukci prostě nebo spojitě. Průvlaky jsou plnostěnné nebo spřažené.

Průvlaky plnostěnné se využijí v konstrukcích bez požadavku na přímé spolupůsobení se stropní deskou nebo k vynesení či podepření osamělých stěn, příček, sloupků. Průřez průvlaků je odvislý od délky prvku a velikosti působícího zatížení.

Průvlaky spřažené představují moderní a progresivní technologii stavění. Slučují v sobě nosnou funkci včetně zabudované nosné spodní výztuže a i funkci ztraceného bednění pro monolitickou dobetonávku horní vrstvy průvlaku a spolupůsobící stropní desky. Výhodou spřažené konstrukce průvlaku a desky je snadná montáž, vysoká tvarová variabilita a snížená výška průvlaku. Průvlaky ve spřažené konstrukci je výhodné navrhovat jako spojité o více polích.

Průvlaky se v montážním stadiu podpírají. Podepření průvlaku je zpravidla bodové uprostřed rozpětí. Výztuž do monolitické části průvlaku se zasouvá do vyčnívajících třmenů podle projektové dokumentace. Po zabetonování a vyzrání betonu se mohou odstranit montážní podpěry.

Podhledová část průvlaku je otiskem formy, vrchní (plnící) plocha průvlaku je záměrně zdrsněna pro lepší spolupůsobení s dobetonávkou. Viditelné hrany průvlaků jsou zkoseny.

Pro další informace o průvlacích nás neváhejte kontaktovat na:

Ing. David Čábela
Tel.: 777 723 693
e-mail: cabela@prefahubenov.cz

Ing. Zdeněk Pavliš
Tel.: 777 723 690
e-mail: pavlis@prefahubenov.cz

tel: 380 312 253
fax: 380 313 176