Průvlaky spřažené

Betonové průvlaky spraženéPrůvlaky spřažené představují moderní a progresivní technologii stavění. Slučují v sobě jak nosnou funkci včetně zabudované nosné spodní výztuže tak i funkci ztraceného bednění pro monolitickou dobetonávku horní vrstvy průvlaku a spolupůsobící stropní desky. Výhodou spřažené konstrukce průvlaku a desky je snadná montáž, vysoká tvarová variabilita a snížená výška průvlaku. Průvlaky ve spřažené konstrukci je výhodné navrhovat jako spojité o více polích.

Průvlaky se v montážním stadiu podpírají. Podepření průvlaku je zpravidla bodové uprostřed rozpětí. Výztuž do monolitické části průvlaku se zasouvá do vyčnívajících třmenů podle projektové dokumentace. Po zabetonování a vyzrání betonu se mohou odstranit montážní podpěry.

Podhledová část průvlaku je v kvalitě pohledového betonu. Vrchní (plnící) plocha průvlaku je záměrně zdrsněna pro lepší spolupůsobení s nabetonovanou vrstvou. Viditelné hrany průvlaků zkoseny.

Pro další informace o průvlacích nás neváhejte kontaktovat na:

Ing. David Čábela
Tel.: 777 723 693
e-mail: cabela@prefahubenov.cz

Ing. Zdeněk Pavliš
Tel.: 777 723 690
e-mail: pavlis@prefahubenov.cz

 

tel: 380 312 253
fax: 380 313 176

Technické specifikace