info@prefahubenov.cz +420 380 312 253

Jímky a septiky pro rodinné domy a rekreační objekty

Jímka pro rodinný dům
Septik na zakázku
Septik

Informace o výrobku

Kde nás najdete:

Jímky a septiky k rodinným domům či rekreačním objektům jsou sestaveny ze spodní válcové nádoby a horního zákrytu. Ten může být ve tvaru kruhové desky nebo obráceného válce. Zákryt je opatřen vstupním kruhovým otvorem.

Spodní válec má konstantní vnitřní průřez 190 cm, venkovní 214 cm Výška válce je nastavitelná s ohledem na požadovaný objem válce.  Při výšce válce 225 cm se získá objem až 6 m3. V případě požadavku na větší objem lze válce na sebe nastavovat nebo je umisťovat vedle sebe a vzájemně propojovat. Do válce jsou ve variantě septik vloženy dělící příčky, které prostor rozdělují na tři komory. Do válce se vkládají tvarovky s těsněním pro napojení vtokového či výtokového potrubí. Umístění tvarovek je volitelné co do počtu i polohy a je po dohodě se zákazníkem.

Výhoda betonových septiků a jímek je vysoká hmotnost, bránící vzedmutí při kolísavé hladině podzemních vod. Další výhodou je dlouholetá životnost, snadné a rychlé usazení, možnost okamžitého využívání, variabilita a nízká pořizovací cena.

Jímky a septiky se dopravují na korbě nákladního automobilu a usazují se pomocí autojeřábu do předem připraveného výkopu. Dno výkopu se vyrovná sypkým materiálem, válec se usadí do vodorovné polohy. Styk mezi spodním válcem a horním zákrytem se zatěsní studniční montážní pěnou nebo při požadavku na zvýšenou těsnost se do styku vloží těsnící bobtnací pásek. Poté se napojí vtokové či výtokové potrubí. Zpětný obsyp se provede rovnoměrně po celém obvodě sypkým materiálem nebo vykopanou zeminou zbavenou kamenů.

Jímky jsou ve standartním provedení dimenzovány na přejezd osobními automobily, jsou vyrobeny z nepropustného betonu

Název označení hmotnost [kg] rozměry [cm] cena bez DPH [Kč/ks] včetně 21 % DPH [Kč/ks]
Jímka se zákrytem 2 m3 JV 2 2960 +1670 140 x 214 33 300 40 293
Jímka se zákrytem 3 m3 JV 3 3540 + 1670 170 x 214 34 800 42 108
Jímka se zákrytem 4 m3 JV 4 4100 + 1670 200 x 214 36 400 44 044
Jímka se zákrytem 5 m3 JV 5 4650 + 1670 230 x 214 38 000 45 980
Jímka se zákrytem 6 m3 JV 6 5550 + 1670 265 x 214 40 100 48 521
Jímka se zákrytem 7 m3 JV 7 5550 + 2500 300 x 214 47 800 57 838
Jímka se zákrytem 8 m3 JV 8 5550 + 3150 335 x 214 51 200 61 952
Jímka se zákrytem 9 m3 JV 9 5550 + 3800 370 x 214 53 700 64 977
Jímka se zákrytem 10 m3 JV 10 5550 + 4450 405 x 214 55 700 67 397
Septik se zákrytem 3,1 m3 SPM 5090+1670 217 x 214 45 100 54 571
Septik se zákrytem 4,4 m3 SPV 6430+1670 265 x 214 48 500 58 685
Dekl průměr 70 cm 60 75 x 5 950 1150
Prstenec průměr 70 cm 90 90 x 15 1000 1210
Deskový zákryt na jímku či septik 1200 214 x 15 8 900 10 769

Pro další informace o jímkách nás neváhejte kontaktovat na:

Ing. David Čábela
Tel.: 777 723 693
e-mail: cabela@prefahubenov.cz

Ing. Zdeněk Pavliš
Tel.: 777 723 690
e-mail: pavlis@prefahubenov.cz