info@prefahubenov.cz +420 380 312 253

Jímky a septiky pro rodinné domy a rekreační objekty

Jímka pro rodinný dům
Septik na zakázku
Septik

Informace o výrobku

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat:

Ing. David Čábela
Tel.: 777 723 693
e-mail: cabela@prefahubenov.cz

Ing. Zdeněk Pavliš
Tel.: 777 723 690
e-mail: pavlis@prefahubenov.cz

Jímky a septiky k rodinným domům či rekreačním objektům jsou sestaveny ze spodní válcové nádoby a horního zákrytu. Ten může být ve tvaru kruhové desky nebo obráceného válce. Zákryt je opatřen vstupním kruhovým otvorem.

Spodní válec má konstantní vnitřní průřez 190 cm, venkovní 214 cm Výška válce je nastavitelná s ohledem na požadovaný objem válce.  Při výšce válce 225 cm se získá objem až 6 m3. V případě požadavku na větší objem lze válce na sebe nastavovat nebo je umisťovat vedle sebe a vzájemně propojovat. Do válce jsou ve variantě septik vloženy dělící příčky, které prostor rozdělují na tři komory. Do válce se vkládají tvarovky s těsněním pro napojení vtokového či výtokového potrubí. Umístění tvarovek je volitelné co do počtu i polohy a je po dohodě se zákazníkem.

Výhoda betonových septiků a jímek je vysoká hmotnost, bránící vzedmutí při kolísavé hladině podzemních vod. Další výhodou je dlouholetá životnost, snadné a rychlé usazení, možnost okamžitého využívání, variabilita a nízká pořizovací cena.

Jímky a septiky se dopravují na korbě nákladního automobilu a usazují se pomocí autojeřábu do předem připraveného výkopu. Dno výkopu se vyrovná sypkým materiálem, válec se usadí do vodorovné polohy. Styk mezi spodním válcem a horním zákrytem se zatěsní studniční montážní pěnou nebo při požadavku na zvýšenou těsnost se do styku vloží těsnící bobtnací pásek. Poté se napojí vtokové či výtokové potrubí. Zpětný obsyp se provede rovnoměrně po celém obvodě sypkým materiálem nebo vykopanou zeminou zbavenou kamenů.

Jímky jsou ve standartním provedení dimenzovány na přejezd osobními automobily, jsou vyrobeny z nepropustného betonu

Název označení hmotnost [kg] rozměry [cm] cena bez DPH [Kč/ks] včetně 21 % DPH [Kč/ks]
Jímka se zákrytem 2 m3 JV 2 2960 +1670 140 x 214 31 000 37 510
Jímka se zákrytem 3 m3 JV 3 3540 + 1670 170 x 214 32 200 38 962
Jímka se zákrytem 4 m3 JV 4 4100 + 1670 200 x 214 33 500 40 535
Jímka se zákrytem 5 m3 JV 5 4650 + 1670 230 x 214 35 000 42 350
Jímka se zákrytem 6 m3 JV 6 5550 + 1670 265 x 214 36 800 44 528
Jímka se zákrytem 7 m3 JV 7 5550 + 2500 300 x 214 43 800 52 998
Jímka se zákrytem 8 m3 JV 8 5550 + 3150 335 x 214 47 200 57 112
Jímka se zákrytem 9 m3 JV 9 5550 + 3800 370 x 214 49 500 59 895
Jímka se zákrytem 10 m3 JV 10 5550 + 4450 405 x 214 51 200 61 952
Septik se zákrytem 3,1 m3 SPM 5090+1670 217 x 214 40 700 49 247
Septik se zákrytem 4,4 m3 SPV 6430+1670 265 x 214 43 800 52 998
Dekl průměr 70 cm 60 75 x 5 900 1089
Prstenec průměr 70 cm 90 90 x 15 900 1089
Deskový zákryt na jímku či septik 1200 214 x 15 8 400 10 164

Pro další informace o jímkách nás neváhejte kontaktovat na:

Ing. David Čábela
Tel.: 777 723 693
e-mail: cabela@prefahubenov.cz

Ing. Zdeněk Pavliš
Tel.: 777 723 690
e-mail: pavlis@prefahubenov.cz