Vazníky

Námi vyráběné vazníky najdou využití ve vnitřních i venkovních prostorech bytových, občanských, sportovních, průmyslových a dopravních staveb.

 Vazníky přímopaséVazníky pultovéBetonové sedlové vazníky

Vazníky slouží k vytvoření hlavní vodorovné nosné konstrukce skeletu hal o velkých rozponech. Vazníky vynášejí stropní či střešní konstrukci. Rozmístění vazníků je voleno s ohledem na požadovaný účel objektu. Vazníky staticky působí v konstrukci prostě nebo spojitě. Vazníky vyrábíme a dodáváme v následujících parametrech:

  • Vazníky sedlové
  • Vazníky pultové
  • Vazníky přímopasé
  • Vazníky obloukové

Délka vazníků, průřezové rozměry vazníků jsou volitelné a odvislé na statických parametrech. Nejvýhodnější průřezy vazníků jsou ve tvaru „T“ nebo „I“. Vazníky štítové bývají obdélníkového průřezu. Vazníky mohou mít ve stojině otvory, které se využijí pro průchody instalačních rozvodů nebo poslouží k vylehčení vazníků. Požadavek na různé vestavěné a kotevní prvky či jiné úpravy není problém u našich vazníků zajistit. Vazníky se přepravují na speciálních nákladních automobilech, manipulují se pomocí jeřábu. Osazení vazníků na stavbě včetně volby stykovacího materiálu se provádí podle projektové dokumentace. Vazníky doporučujeme osazovat odbornou firmou nebo našimi pracovníky. Hrany vazníků jsou zaoblené, vazníky vyrábíme z kvalitního konstrukčního betonu vysoké pevnosti.

Pro další informace o vazníkách nás neváhejte kontaktovat na:

Ing. David Čábela
Tel.: 777 723 693
e-mail: cabela@prefahubenov.cz

Ing. Zdeněk Pavliš
Tel.: 777 723 690
e-mail: pavlis@prefahubenov.cz

tel: 380 312 253
fax: 380 313 176

Technické specifikace