info@prefahubenov.cz +420 380 312 253

Garáže

dvojgaráž natřená
dvojgaráž
patrové garáže
řadové garáže

Informace o výrobku

Kde nás najdete:

Garáže se sestavují z jednotlivých stěnových, stropních či tyčových prvků. Lze tedy postavit samostatně stojící garáže, řadové garáže, patrové garáže, garážové domy nebo garáže, které jsou součástí stavebního objektu. Rozměry jednotlivých prvků na garáže jsou volitelné, přizpůsobují se požadavkům projektu a přání budoucího uživatele garáže.

Řadové a patrové garáže, garážové a parkovací domy se budují především v městské a sídlištní zástavbě. Při výstavbě se úspěšně využívá technologie spřažené stropní desky, která jednak ztužuje budovaný objekt ve stropní rovině a zároveň strojně hlazený povrch desky slouží jako finální vrstva pojezdné podlahy v dalším podlaží. Při návrhu hromadné garáže lze volit stěnový konstrukční systém nebo skeletový. Skelet je vhodnější spíše pro stavbu parkovacího domu s volným stáním, stěnový systém je výhodný při stavbě garážových domů se samostatným uzavíratelným stáním.

K rodinným domům jsou garáže skládány ze stěnových panelů, uložených na panel podlahy, který je podepřen základy. Strop garáže je tvořen rovněž panelem nebo variantně lze použít záklop jinou technologií (trapézový plech, krov s taškami, polyuretanové panely). Lze tak sestavit samostatnou garáž nebo dvojgaráž s tím, že dělící stěnu mezi garážemi lze vynechat a nahradit průvlakem. Získá se tak dvojnásobný užitný prostor garáže. Dalšími sestavami garáží vedle sebe se postaví řadové garáže. Garáže lze účelně zakomponovat i do svažitého terénu a využít stropu garáže jako terasu či jako další parkovací místo.

Do garážových stěn lze vytvořit otvory pro okenní a dveřní výplně, otvory pro prostupy a vsadit přípravu pro rozvod elektroinstalace. Garážové dílce se přepravují na plošině nákladního automobilu. Stěnové prvky jsou opřeny o podpěrnou konstrukci a zajištěny. Sestavují se za pomoci autojeřábu podle montážní dokumentace. Dílce jsou bez povrchové úpravy či jiných doplňků.

Dílce sestavy garáží

značení

rozměr [cm]

hmotnost [kg]

cena bez DPH [Kč/ks]

včetně 21% DPH [Kč/ks]

Podlahový díl garáže

P1

600 x 300 x 12

5250

28 000

33 880

Boční stěna garáže

S1

575 x 235 x 10

3380

20 100

24 321

Zadní stěna garáže

S3

300 x 235 x 10

1710

13 300

16 093

Přední stěna garáže

S2

300 x 235 x 15

680

13 900

16 819

Středová stěna garáže

S4

575 x 235 x 14

4730

22 600

27 346

Stropní díl garáže

D1

620 x 300 x 12

5440

28 800

34 848

Průvlak garáže

P1

575 x 30 x 20

860

10 400

12 584

Sloupek garáže

S

235 x 20 x 20

240

5 200

6 292

Pro další informace:

Ing. David Čábela
Tel.: 777 723 693
e-mail: cabela@prefahubenov.cz

Ing. Zdeněk Pavliš
Tel.: 777 723 690
e-mail: pavlis@prefahubenov.cz