Opláštění

Betonové opláštěníNámi vyráběné opláštění skeletů hal najdou využití zejména v průmyslových a sportovních stavbách. Opláštění slouží jednak k zajištění statické funkce, tak i k zajištění ostatních funkcí, kterými jsou požárně dělící funkce, tepelně a zvukově dělící funkce, vzhledové a estetické funkce.

Opláštění hal, které nabízíme a dodáváme, představuje opláštění z betonových stěnových panelů. Tyto panely se kotví ke sloupům nebo svislým nosným stěnám při horizontálním členění opláštění nebo se kotví k římsovým trámům při vertikálním členění opláštění. Opláštění hal slučuje v sobě jak nosnou funkci tak i funkci požárně odolné konstrukce. Tloušťka opláštění je volena s ohledem na statické požadavky v rozmezí od 8cm do 20 cm. V případě požadavku na tepelně izolační funkci opláštění lze zajistit dodatečným zateplením nebo použitím opláštění s vloženou tepelnou izolací. Tento typ opláštění sestává z venkovní krycí betonové vrstvy tloušťky 6 cm, z tepelně izolační vrstvy tloušťky 6 až 12 cm a z vnitřní nosné vrstvy 12 až 16 cm. Opláštění se pracovně nazývá sendvičové opláštění.

Sendvičový prahZvláštní požadavky u opláštění jsou kladeny ve styku s podlahou a v místě přechodu k přiléhajícímu terénu. Zde bývá opláštění zesíleno s ohledem na působení zatížení od podlahy nebo od přilehlých komunikací či zeminy. Toto opláštění se pracovně nazývá základový práh a může plnit i nosnou funkci pro vynesení svislého zatížení od zděného opláštění nebo od vertikálně členěného opláštění.

Viditelné hrany opláštění jsou zkoseny. Opláštění se přepravuje ve svislé poloze na speciálních stojanech kotvených ke korbě nákladních automobilů, manipuluje se pomocí jeřábu. Montáž opláštění doporučujeme svěřit odborné firmě nebo našim pracovníkům. Opláštění je vyrobeno z kvalitního konstrukčního betonu vysoké pevnosti.

Pro další informace o opláštění nás neváhejte kontaktovat na:

Ing. David Čábela
Tel.: 777 723 693
e-mail: cabela@prefahubenov.cz

Ing. Zdeněk Pavliš
Tel.: 777 723 690
e-mail: pavlis@prefahubenov.cz

tel: 380 312 253
fax: 380 313 176

Technické specifikace