Požerák

PožerákNámi vyrábění požeráky jsou využívány ve vodním hospodářství a zde slouží k udržování potřebné výškové úrovně vodní hladiny a zároveň k vypouštění rybníka. Umísťují se u paty hráze či přímo v hrázi rybníka. Jedná se o ŽB prefabrikát, který se vyrábí v dvou různých provedeních a délkách. Jednoduchý s jednou zádržnou stěnou nebo dvojitý. Délky prefabrikátu jsou od 1,5 m do 6 m. K vytvoření přepadové stěny slouží úhelníky tvaru „U” č.65 zabudované přímo v prefabrikátu. Výpustné hrdlo je v požadované výšce a dimenzi Ø 200, 250 a 300 mm osazováno taktéž již při výrobě, na které lze snadno napojit odtokové potrubí vedoucí skrz hráz do recipientu. Pro hrdlo Ø 200, 250 mm je minimální vnitřní průřez požeráku 300 mm, pro hrdlo Ø 300 mm je minimální vnitřní průřez požeráku 350 mm. Stěny jsou vyráběny v tloušťce 150 mm. Prefabrikát dále obsahuje závitová pouzdra, která slouží k snadné manipulaci s prvkem. Na spodní straně požeráku je zhotovena vyčnívající výztuž s botičkami, která slouží k snadnému uložení prvku na základovou desku. Tato vyčnívající výztuž se zabetonuje a tudíž tvoří prefabrikát s nadbetonávkou jeden celek a je plně funkční.

prefahubenov požerákprefahubenov požerákprefahubenov požerák

Výhody:

  • Snadná manipulace a rychlá montáž bez nutnosti složitého bednění
  • Vysoká trvanlivost a odolnost celé konstrukce vůči vnějším vlivům
  • Možnost vyrobit v různých rozměrech a délkách od 1,5 m do 6 m.

Technické listy

Pro další informace o požerákách nás neváhejte kontaktovat na:

  • tel: 380 312 253
  • fax: 380 313 176
  • mob: 777 723 693